Giới thiệu chung

PHILIPS đã khai thác tiềm năng của ánh sáng để ứng dụng và phát triển công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED trong việc nuôi trồng thủy hải sản một cách hiệu quả.Sử dụng một công nghệ chiếu sáng đèn LED hiện đại, hệ thống này sẽ nâng cao sự phát triển của thủy hải sản, tăng hiệu quả tăng trưởng và giảm thiểu chi phí sản xuất.

Các dòng sản phẩm

Đèn LED lắp nối

Đèn LED dưới nước

Đèn LED lối đi

Hệ thống DK chiếu sáng

Hệ thống DK chiếu sáng

Hiệu quả mang lại

Đèn LED chiếu sáng là một công cụ hữu ích giúp tăng cường sản xuất và sức khỏe nuôi trồng thủy hải sản:

  • Công nghệ đèn LED có thể điều chỉnh cho phép bạn tạo các điều kiện ánh sáng cụ thể để tối ưu hóa môi trường thủy sinh khi cá phát triển.
  • Các giải pháp LED Philips cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thức ăn, hạn chế sự trưởng thành giới tính và giảm sự xâm nhập của ký sinh trùng.
  • Các giải pháp LED của Philips hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững

Dự án điển hình